Zwroty

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy i zwrotu zakupionego towaru. Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni od daty zakupu. Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wystarczy wysłać na adres mailowy:  kontakt@malumag.pl, formularz odstąpienia od umowy.


Zwracany produkt zwróć do nas niezwłocznie na adres: ul. Celulozy 117C, 04-986 Warszawa, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy. Pamiętaj o dołączeniu do zwracanego produktu paragonu lub faktury zakupu.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.


Zwrotu otrzymanej od Ciebie płatności dokonamy w chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Koszt dokonania zwrotu zakupionego towaru pokrywa Malumag Cosmetics.


Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Malumag Cosmetics Sp. z o.o.
ul. Celulozy 117C
04-986 Warszawa
adres e-mail: kontakt@malumag.pl
- Ja..................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od
umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi kupna
kosmetyków(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):
.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy (*) /odbioru (*)
.....................................................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta:
.....................................................................................................................................................

- Adres Konsumenta:
.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Nr konta:..................................................................................................................................

Podpis Konsumenta:

Data ............................................

Reklamacje


Jeżeli zakupiony u nas produkt okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamacje najlepiej złożyć na adres e-mail: kontakt@malumag.pl lub drogą pocztową na adres: ul. Celulozy 117C, 04-986 Warszawa.

Wadliwy produkt należy wysłać na adres: ul. ul. Celulozy 117C, 04-986 Warszawa.


W związku z wadą możesz żądać:

  • wymiany rzeczy na wolną od wad,
  • usunięcia wady,

lub złożyć oświadczenie o:

  • obniżeniu ceny,
  • odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.