POLITYKA PRYWATNOŚCI

z dnia: 17.10.2022r.

www.malumag.pl

Malumag

Poniższa polityka prywatności określa zasady sprzedaży w sklepie internetowym firmy "Malumag Cosmetics Sp. z o.o. Celulozy 117 C 04-968 Warszawa NIP 9522233831".  Sklep internetowy mieści się pod adresem www.malumag.pl i jest wyłączną własnością tego przedsiębiorstwa.

 

Prywatność odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi osobowymi. Jednocześnie zapewniamy, że twoje dane są przez nas chronione wysokim poziomem zabezpieczeń i niepublikowane, a wykorzystywane są do celów poprawnego funkcjonowania sklepu internetowego oraz do danych statystycznych.

Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie pozwala nam na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie na naszej stronie.

 

§1 Zbieranie danych osobowych

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane: 1. Informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny.

2. Informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie.

3.  Informacje, takie jak adres e-mail, które podajesz podczas rejestracji w naszej witrynie internetowej; informacje wprowadzane podczas tworzenia profilu w naszej witrynie na przykład imię i nazwisko, zdjęcia profilowe, płeć, data urodzin, status związku, zainteresowania i hobby, dane edukacyjne i dane dotyczące zatrudnienia.

4. Informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które podajesz w celu skonfigurowania subskrypcji naszych e-maili lub biuletynów.

5. Informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej.

6. Informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz.

7. Informacje dotyczące wszystkiego, co kupujesz, usług, z których korzystasz lub transakcji dokonywanych za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i dane karty kredytowej.

8. Informacje publikowane na naszej stronie internetowej z zamiarem opublikowania ich w Internecie, w tym nazwa użytkownika, zdjęcia profilowe i treść umieszczanych postów.

9. Informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane.

 10. Wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz.

Zanim ujawnisz nam dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami.

§2 Korzystanie z Twoich danych osobowych

1. Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny.

2. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do celu:

a) administrowania naszą stroną internetową i biznesem;

b) personalizowania naszej strony internetowej dla Ciebie;

c) umożliwienia korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej;

d) wysyłania towarów zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej;

e) świadczenia usług zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej;

f) wysyłania do ciebie wyciągów, faktur i przypomnień o płatnościach oraz odbioru płatności od Ciebie;

g) przesyłania niemarketingowej komunikacji handlowej;

h) wysyłania powiadomień e-mail, o które prosiłeś;

i) wysyłania naszego newslettera e-mail, jeśli o to poprosiłeś (możesz nas w każdej chwili poinformować, jeśli nie chcesz już otrzymywać newslettera);

j) dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych (ale te osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji);

k) zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Ciebie lub dotyczącymi Ciebie w związku z naszą witryną;

l) zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom;

m) weryfikacji zgodności z warunkami korzystania z naszej strony internetowej (w tym monitorowanie prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem naszej prywatnej usługi przesyłania wiadomości);

n) i innych zastosowań.

2. Jeśli prześlesz dane osobowe do publikacji w naszej witrynie, opublikujemy je i wykorzystamy w inny sposób zgodnie z udzieloną nam licencją.

3. Nie będziemy bez Twojej wyraźnej zgody przekazywać danych osobowych stronom trzecim, lub jakimkolwiek innym związanym z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego.

§3 Ujawnianie danych osobowych

1. Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika niektórym naszym pracownikom, członkom kadry kierowniczej, o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszych Zasadach ochrony prywatności.

2. Możemy ujawniać Twoje dane osobowe:

a) w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;

b) w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;

c) w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);

d) Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszych Zasadach ochrony prywatności nie będziemy udostępniać osobom trzecim informacji dotyczących użytkownika.

§4 Zachowywanie danych osobowych

1. W Niniejszej Sekcji określiliśmy nasze zasady i procedury dotyczące zatrzymywania danych, które mają na celu zapewnienie przestrzegania naszych zobowiązań prawnych w zakresie zachowywania i usuwania danych osobowych.

2. Dane osobowe, które przetwarzamy w celu przeprowadzenia transakcji, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów.

3. Bez uszczerbku dla artykułu G-2 zazwyczaj usuwamy dane osobowe po upływie roku.

4. Niezależnie od innych postanowień niniejszej sekcji zachowamy dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe: w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa; jeśli uważamy, że dokumenty mogą mieć znaczenie dla wszelkich toczących się lub przyszłych postępowań sądowych; i w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom).

§5 Bezpieczeństwo danych osobowych

1. Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.

2. Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które podasz na naszych bezpiecznych serwerach (chronionych hasłem i zaporą).

3. Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe zawierane za pośrednictwem naszej strony internetowej będą chronione technologią szyfrowania.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.

5. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła używanego do uzyskania dostępu do naszej strony internetowej; nie poprosimy Cię o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy logujesz się na naszej stronie internetowej).

§6 Nowelizacje

1. Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji. Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany w tych zasadach.

2. Możemy powiadomić Cię o zmianach w niniejszej polityce za pośrednictwem poczty elektronicznej lub prywatnego systemu przesyłania wiadomości na naszej stronie internetowej.

§7 Twoje prawa

1. Użytkownik może zażądać udostępnienia jego danych osobowych, które są przechowywane.

2. Udostępnienie takich danych wiąże się z: dostarczeniem odpowiedniego dowodu tożsamości kserokopię poświadczoną przez notariusza.

3. Możemy na Twoje żądanie ukrywać dane osobowe, w zakresie dozwolonym przez prawo.

4. Możesz w dowolnym momencie poinstruować nas, aby nie przetwarzać danych osobowych w celach marketingowych.

5. W praktyce zazwyczaj albo z góry wyraźnie wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych, albo zapewnimy Ci możliwość rezygnacji z udostępniania Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

§8 Strony Internetowe osób trzecich

1. Nasza strona internetowa może zawierać hiperłącza do stron internetowych osób trzecich oraz szczegółowe informacje na ich temat.

2. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich.

§9 Aktualizacja informacji

1. Prosimy o informację w przypadku konieczności skorygowania lub aktualizowania danych osobowych, w których posiadaniu jesteśmy.

§10 Ciasteczka

1. Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie.

2. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę.

3. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze.

4. Pliki cookie mogą być trwałymi lub sesyjnymi plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana.

5. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich.

6. Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych ciasteczek na naszej stronie.

7. Nazwy plików cookie, których używamy na naszej stronie internetowej, oraz cele, w których są wykorzystywane, są określone poniżej:

a) używamy Google Analytics i Adwords na naszej stronie internetowej, aby rozpoznać komputer, gdy użytkownik odwiedza witrynę / umożliwia korzystanie z koszyka na stronie / poprawić użyteczność strony internetowej / analizować korzystanie ze strony internetowej / administrować stroną internetową / zarządzać witryną / zapobiegać oszustwom i poprawić bezpieczeństwo strony internetowej / personalizować stronę internetową dla każdego użytkownika.

b) Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie na przykład: w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) można blokować pliki cookie, korzystając z dostępnych ustawień zastępowania obsługi plików cookie, klikając Narzędzia, Opcje internetowe, Prywatność, a następnie Zaawansowane; w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, klikając Narzędzia, Opcje, Prywatność, wybierając Użyj ustawień niestandardowych dla historii z menu rozwijanego i odznaczając Akceptuj ciasteczka z witryn; i w Chrome (wersja 29) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, otwierając menu Dostosuj i kontroluj, klikając Ustawienia, Pokaż ustawienia zaawansowane i Ustawienia treści, a następnie wybierając Blokuj witrynom ustawianie dowolnych danych pod nagłówkiem Pliki cookie.

c) Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na możliwość korzystania z wielu stron internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony.

d) Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze na przykład: w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) należy ręcznie usunąć pliki cookie (instrukcje można znaleźć na stronie http://support.microsoft.com/kb/278835 ); w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz usunąć pliki cookie, klikając Narzędzia, Opcje i Prywatność, a następnie wybierając Użyj ustawień niestandardowych dla historii, klikając Pokaż pliki cookie, a następnie klikając Usuń wszystkie pliki cookie; i w przeglądarce Chrome (wersja 29) można usunąć wszystkie pliki cookie, otwierając menu Dostosuj i kontroluj, klikając Ustawienia, Pokaż ustawienia zaawansowane i Wyczyść dane przeglądarki, a następnie wybierając Usuń pliki cookie i dane innych stron i wtyczek przed kliknięciem Wyczyść dane przeglądania.

e) Usunięcie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.